Anbefalede retningslinjer for benyttelse af Faxe Hallerne i forbindelse med Corona situationen.

 • Lærer / trænere og elever / spillere ankommer og forlader hallerne sammen.

  • d.v.s. læreren eller træneren er den første der går ind i hallerne og den sidste der forlader hallerne.

 • Der benyttes alene det aftalte område / lokale til aktiviteterne.

  • d.v.s. der foregår ikke aktivitet, som opvarmning, løb eller andet i gangarealer og tilstødende lokaler, aktiviteten foregår alene i de tildelte haller.

 • Der bør være en mindre pause mellem de enkelte hold.

  • Dette betyder at der ikke opholder sig flere forskellige hold i hallerne af gangen, med mindre de træner samtidigt. Det betyder også at dels hallernes personale og dels lærer / træneren har tid til at sikre at hallerne forlades tømte og modtaget tomme. Herunder at der er tid til at afspritte bolde og andre rekvisitter, samt rengøre toiletter.

 • Der opretholdes en begrænsning på benyttelse af omklædningsrum, der sikre at der minimum er 4 m2 pr. person.

  • Dette betyder at det ikke er praktisk muligt med den tid der er til de enkelte hold, at sikre at alle kan nå at klæde om, før og efter træning, hvorfor der henstilles til at elever / spillere undgår omklædning i hallernes omklædningsrum.

 • Hvis en elev / spiller eller lærer / træner konstateres smittet, skal hallerne straks have meddelelse om dette.

  • Dette for at kunne opspore / stoppe smittelinjerne.

 • Glemmekasserne vil være åbne, men skal indtil videre helst ikke benyttes.

  • Det er så lærerens / trænerens ansvar at indsamle glemt tøj. Glemt tøj der evt. henligger efter at læreren / træneren har forladt hallerne, smides ud med det samme.

 • Ingen må møde til træning, hvis vedkommende har symptomer på at kunne være smittet.

 • Ventede forældre anbefales at opholde sig udendørs eller i det omfang der er plads i Cafeteriet.

  • For at undgå for mange mennesker i hallerne, med deraf større smitterisiko.

 • Der vil være opstillet håndsprit.

  • Der forventes at klubberne / skolerne selv sikre at have sprit til at afspritte egne rekvisitter samt bænke og kontaktflader i hallerne og i de benyttede omklædningsrum.

 • Der må maksimalt være 70 personer som tilskuere ved stævner  i hallerne, der skal være min. 4 m2 pr. person på tilskuerpladserne

 Det påhviler til enhver tid læreren / træneren at sikre overholdelse af ovenstående. Hvis dette ikke sker, kan det medføre bortvisning og lukning af træning

Opdateret  10 november 2020