1. Tobaksrygning er ikke tilladt i hallerne.
 2. Egne mad & drikkevarer må ikke medbringes på hallernes område.
  Flasker og glas må ikke medbringes i hallerne og omklædningsrum.
 3. Boldspil og træning udenfor spillepladser er forbudt.
 4. Adgang til omklædningsrummene er kun tilladt i forbindelse med omklædning til idræt. Ledere skal føre opsyn.
 5. Omklædningsrum skal være forladt senest 20 min efter sidste træning/ time / kamp.
 6. For bortkomne værdigenstande påtager Faxe-hallerne sig intet ansvar.
 7. For skader forvoldt ved boldspil elller lignende udenfor spillepladsen, vil skadevolderen eller dennes klub blive draget til ansvar.
 8. Urolig og støjende adfærd er ikke tilladt.
 9. Udøvere af idræt bør være påklædt til idræt. Fodtøj skal være indendørssko med ikke afsmittelige såler.
 10. Anvendelse af harpiks eller lignende skal begrænses til et minimum og spillere etc skal have dette afvasket før øvrige lokaler i Faxe-Hallerne benyttes.
 11. Klubledere og trænere har pligt til, at medvirke til overholdelse af disse ordensregler.
 12. I øvrigt opfordres alle til, ved fornuftig brug, at værne om Faxe-hallerne.
 13. Indberetning om overtrædelse, vil blive behandlet og sanktioneret af
  halinspektøren og i grove tilfælde af Faxe-hallernes bestyrelse.

 

Halinspektøren