Faxehallerne S/I

Sydøstsjællands sports og kulturcenter

Klinker i Foyeren

Som afslutning på forrige års Tilbygnings Projekt udskifter vi nu alle klinkerne i hele foyerpartiet.
Alle de over 40 år gamle rødlige/gule klinker udskiftes til en meget mere lys udgave

Det er nu muligt at anvende hovedindgangen, selvom arbejdet ikke er helt færdigt