Nyt Depot til Svømmehallen er besluttet igangsat til marts måned 2020 med forventet afslutning inden den nye sæson starter Aug 2020. Depotet på ca. 60 m2 bliver placeret i den nuværende Solgård, med adgang fra mellemgangen ud til omklædningsrummene. Vi håber at alle vores foreninger og klubber tager godt imod dette nye tiltag fra Faxehallerne. Vi kan orientere om, at det igen var Faxes lokale entreprenør Thomas Jørgensen A/S der vandt udbuddet.