Faxehallerne S/I

Sydøstsjællands sports og kulturcenter

Organisation

Organisation pr. 18. Maj 2022

Faxehallerne er en Selvejende Institution, der ledes af en bestyrelse på syv- ni medlemmer.

  • 1 formand valgt direkte på valgmødet.
  • 5 medlemmer er valgt af bruger foreningerne.
  • 1 udpeges af Faxe kommune.
  • 1 medlem udpeget af Faxehallerne´s medarbejdere.

Desuden deltager Inspektøren som fast sekretær i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

Lis Albrechtsen

Formand

Ivar Pedersen

Næst Formand & Brugerrepræsentant for Viking

John Skotte

Brugerrepræsentant for Faxe Boldklub

Dorte Bagge

Brugerrepræsentant Faxe Badminton Klub

Kåre Niemann

Brugerrepræsentant Team Faxe Håndbold

Susanne Jershøj

Brugerrepræsentant for LOF

Anne Dyberg

Medarbejder repræsentant

Pia Backquist

Kommunal repræsentant