Organisation pr. 15. Maj 2023

Faxehallerne er en Selvejende Institution, der ledes af en bestyrelse på syv- ni medlemmer.

  • 1 formand valgt direkte på valgmødet.
  • 5 medlemmer er valgt af bruger foreningerne.
  • 1 udpeges af Faxe kommune.
  • 1 medlem udpeget af Faxehallerne´s medarbejdere.

Desuden deltager Inspektøren som fast sekretær i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

Lis Albrechtsen

Formand

Ivar Pedersen

Næstformand & Brugerrepræsentant for Viking

Minna Hansen

Brugerrepræsentant for Faxe IF

Dorte Bagge

Brugerrepræsentant Faxe Badminton Klub

Kåre Niemann

Brugerrepræsentant Team Faxe Håndbold

Susanne Jershøj

Brugerrepræsentant for LOF

Anne Dyberg

Medarbejderrepræsentant

Pia Backquist

Kommunalrepræsentant