Faxehallerne S/I

Sydøstsjællands sports og kulturcenter

Personale

Faxe-Hallernes faste personale.

Derudover har vi et antal faste afløsere i både Hallerne og Svømmehallen, der yder en meget stor indsats for at gennemføre alle aktiviteterne.

Dan Dalby

Inspektør

Thomas Hansen

Teknisk Servicemedarbejder

Erik Sørensen

Teknisk Servicemedarbejder

Solveig Christensen

Teknisk Servicemedarbejder

Anne Dyberg Christiansen

Teknisk Service Leder

Kim Hauge

Teknisk Servicemedarbejder

Lene Bavngaard

Teknisk Servicemedarbejder

Gary Green

Teknisk Service Medarbejder