Ordensregler for brug af svømmehallen

 1. PERSONALETS ANVISNINGER SKAL ALTID FØLGES.
 2. Badetiden for sauna og svømmebad er en time ( omklædning iberegnet ) Omklædning skal finde sted i de anviste omklædningsrum.
 3. Billetsalg slutter 1 time før lukketid.
 4. Adfærd der er til fare eller gene for andre gæster er forbudt.
 5. Besøgende med smitsomme sygdomme eller væskende sår har ikke
  adgang til badeanlægget.
 6. Barfodsområdet (hvide fliser) må ikke betrædes med udendørs fodtøj.
 7. De badende bedes inden adgang til bassinerne sæbe-vaske sig omhyggeligt og derefter skylle sig grundigt under bruserne. Efter
  toiletbesøg foretages afvaskning på ny. Badetøj skal være rent.
 8. Udspring på hovedet er kun tilladt i henhold til skiltning eller efter nærmere anvisning.
 9. Dykkerudstyr må ikke medtages i den offentlige åbningstid.
 10. Omkring bassin og i omklædningsrum må glasflasker ikke medbringes.
 11. Øl og spiritus må ikke medbringes. Tobaksrygning forbudt.
 12. Svømmehallen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.
 13. Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning.
 14. Hjælp os at skabe en god og rolig atmosfære, så alle kan være glade for
  at komme i svømmehallen.