Faxe Hallernes bestyrelse har besluttet at igangsætte en udvidelse af vores depotfaciliteter og etablere en ny hovedindgang.

Der bliver to nye sidebygninger med maskinhus og depoter på hver 30 kvm, indrettet således at det fremover vil være muligt at køre vaskemaskinerne direkte ind i Hallen og ikke som nu fra kælderen – ud i det fri og gennem alle dørene.

Vi får endvidere mulighed for at samle en større del af vores lager og rengøringsmateriel.
Arkitekt Henning Johansen har udarbejdet de viste ændringer til et nyt indgangsparti med nye depotrum på hver sin side af hovedindgangen, samt etablering af nyt ovenlys vindue som kompensation for de vinduer der må sløjfes.

Der er gennemført en udbudsproces, hvor Entreprenør Thomas Jørgensen Faxe er udvalgt som hoved entreprenør.
Projektet påbegyndes den 1. maj 2018 og skal være afsluttet den 15 september.

Vi håber på forståelse fra vores brugere når der i byggeperioden bliver vanskelige adgangsforhold, hvor adgang til Hallerne og Cafeteriet må ske gennem svømmehallens indgang og indgangen til højre herfor.