Valgmødet der normalt skal afholdes i Maj måned er på på baggrund af Corona situationen nu fastsat til:
Mandag den 7 juni kl 19:00

Indkaldelse med dagsorden udsendes 14 dage før til de valgberettigede foreninger og vil kunne ses her på hjemmesiden.

De gældende vedtægter kan findes her