Faxehallerne S/I

Idræts- kultur- og aktivitetscenter

Bestyrelse

Faxehallerne er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på syv til ni medlemmer.

  • 1 formand valgt direkte på valgmødet
  • 5 medlemmer er valgt af brugerforeningerne
  • 1 udpeges af Faxe Kommune
  • 1 medlem udpeget af FAXE-HALLERNES medarbejdere

 

Daglig leder fungerer som sekretær under bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

Bestyrelsen pr. 15. Maj 2023

Lis Albrechtsen

Formand

Ivar Pedersen

Næstformand & Brugerrepræsentant for Viking

Minna Hansen

Brugerrepræsentant for Faxe IF

Dorte Bagge

Brugerrepræsentant Faxe Badminton Klub

Kåre Niemann

Brugerrepræsentant Team Faxe Håndbold

Susanne Jershøj

Brugerrepræsentant for LOF

Anne Dyberg

Medarbejderrepræsentant


Pia Backquist

Kommunalrepræsentant