Faxehallerne S/I

Idræts- kultur- og aktivitetscenter

Feriekalender

Der holdes lukket i skoleferier, undtagen i efterårs- og vinterferien. De foreninger der har behov for at træne i efterårs- og vinterferien skal pr. mail ansøge Faxehallerne herom senest 4 uger før.