Faxehallerne S/I

Idræts- kultur- og aktivitetscenter

Ordensreglement for svømmehallen

 1. PERSONALETS ANVISNINGER SKAL ALTID FØLGES.
 2. Badetiden for sauna og svømmebad er en time ( omklædning iberegnet ) Omklædning skal finde sted i de anviste omklædningsrum.
 3. Billetsalg slutter 45 minutter før lukketid, undtagen morgensvømning.
 4. Adfærd der er til fare eller gene for andre gæster er forbudt.
 5. Besøgende med smitsomme sygdomme eller væskende sår har ikke adgang til badeanlægget.
 6. Udendørs fodtøj skal af på den mørke flisegang (“fodtøjsområdet”) i omklædningsrum, udendørs fodtøj må ikke komme på de lyse fliser (“barfod-/strømpeområdet”) – udendørs fodtøj må godt stilles i et skab, hvis man ønsker det.
 7. De badende bedes inden adgang til bassinerne afvaske sig omhyggeligt med sæbe og derefter skylle sæbe grundigt af sig.
 8. Efter toiletbesøg foretages afvaskning på ny. Hele kroppen og badetøjet skal igen afvaskes og afskylles grundigt før adgang til saunaer og bassiner.
 9. Udspring på hovedet er kun tilladt i henhold til skiltning eller efter nærmere anvisning.
 10. Dykkerudstyr må ikke medtages i den offentlige åbningstid.
 11. Glasflasker må ikke medbringes omkring bassiner og i omklædningsrum.
 12. Øl og spiritus må ikke medbringes. 
 13. Tobaksrygning forbudt.
 14. Svømmehallen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.
 15. Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning
 

En god og rar oplevelse for alle

Hjælp os med at skabe en god og rolig atmosfære, så alle kan være glade for at komme i svømmehallen.