Faxehallerne S/I

Idræts- kultur- og aktivitetscenter